Graphing Calculator Plus | Graphing Calculator Plus

0 نظر
0.0
تعداد دانلود
9
بار
هزینه
اشتراکی
دسته بندی
حجم
0
MB
نسخه مجاز IOS
12
به بالا
نسخه
2.7.2
نسخه Native
نسخه pwa
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

Graphing Calculator  بهترین گزینه برای حساب های سخت افزاری سنگین است. این برای همه کاربران مناسب است ، چه آنها به دنبال انجام ریاضیات پایه و چه پیشرفته هستند. نمودار ماشین حساب نمودار همه چیز را دارد. مجهز به یک هسته قدرتمند MATH است که توسط پشتیبانی MATH DISPLAY پشتیبانی می شود  و آن را به یک گزینه ایده آل برای مهندسان ، دانشجویان ریاضی و ...تبدیل می کند.

D اسناد داخلی:
▸ محاسبه عمومی
▸ محاسبه X و Y و تقاطع توابع
▸ آمار و رگرسیون
Equ معادلات و چند جمله ای
▸ توابع انتگرال

◉ ماشین حساب شامل:
برنامه ماشین حساب جهانی
. نمایش ریاضی
محاسبه اعداد پیچیده
▸ حل معادلات
▸ بیان / نتیجه را ویرایش و صادر کنید
▸ تاریخچه نمایش نوار
Calc محاسبات اساسی (+ ، - ، x ، ÷ ، ^ ، √ ،…)
▸ توابع پیشرفته (Sin ، Cos ، Ln ، E ،…)
▸ Y-Var و عملکردهای سفارشی (F1 ، F2 ، F3)
▸ تبدیل واحد (50 دسته ، 1000+ واحد)
▸ بیش از 40 ثابت معمولی
▸ کسر و درجه / زاویه محاسبه
▸ محاسبه عددی انتگرال و مشتق
▸ پشتیبانی صفحه کلید سخت افزار

نمودار GR 2D:
. نمودار همزمان
بزرگنمایی
▸ از پارامتری ، قطبی و توالی پشتیبانی کنید
تقاطع ها ، حداقل ، حداکثر و امتیازات ویژه TRACE
طرح جعبه (STAT)

◉ آمار ، تجزیه و تحلیل و آزمون:
▸ ایجاد / ویرایش لیست ها
▸ 1-Var ، 2-Var آماری
. رگرسیون خطی ، درجه دوم ، مکعب
▸ لگاریتم ، نمایی ، قدرت ، رگرسیون
▸ تست PropZ ، T ، SampZ ، T ، Chi ، فاصله
▸ تنظیمات جادوگر گفتگو

◉ MATRIX:
▸ ایجاد / ویرایش ماتریس
▸ توابع اساسی ماتریس (Det ، Dim ، Fill ،…)
▸ توابع ماتریس پیشرفته (Inv ، Ref ، RRef ،)

◉ برنامه نویسی:
▸ دستورات کنترل
▸ دستورات I / O

B حالت پایه N تعداد:
▸ 15 پایگاه مختلف
▸ پشتیبانی تا 64 بیت عدد صحیح
▸ عملیات دودویی (NOT ، OR ، XOR ، 2’S ،…)

◉ ویژگی های اضافی:
Calc محاسبه مالی (TVM Solver)
▸ برنامه هندسه و شیمی
▸ و موارد دیگر در به روزرسانی بیشتر در دسترس خواهد بود!

بایداین ماشین حساب داشته باشد !!

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

برنامه های مشابه