قدم هات رو بشمار!

StepsApp تلفن شما را به یک گام شمار ساده و زیبا تبدیل می کند.

‏فقط گوشی را در جیب خود بگذارید و خارج شوید!

STEPSAPP شامل:

‏• شمارش خودکار گام ها

‏• نمودارها و انیمیشن های خیره کننده

‏• شمارش و ردیابی کالری های فعال

‏• ماه قدرتمند و نمای سال

‏• شش رنگ زیبا

‏• اعلان ها

‏• اشتراک گذاری رسانه های اجتماعی

‏• بدون نیاز به سخت افزار اضافی

‏• ردیاب فاصله