VoiceMemo - Recording & Typing | VoiceMemo - Recording & Typing

ضبط صدا و تایپ متن به طور همزمان
0 نظر
0.0
تعداد دانلود
366
بار
هزینه
اشتراکی
دسته بندی
حجم
0
MB
نسخه مجاز IOS
13
به بالا
نسخه
12.5.2
نسخه Native
نسخه pwa
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

 آیا می خواهید به سرعت از یادداشت ها استفاده کنید؟

آیا می خواهید به سرعت یک صدا ضبط کنید؟

این برنامه ضبط و تایپ می تواند نیازهای شما را برآورده کند!

امکانات:

برنامه ضبط و تایپ بهترین برنامه برای "صدا و یادداشت" است ، به این معنی که یادداشت تحت مفهوم صدا به عنوان متن اصلی و متن به عنوان کمکی ضبط می شود. با عملکرد ضبط همزمان متن و صدا ، می توانید به سرعت یادداشت ها را بدست آورید.

محدوده کاربرد: تماس ، جلسه ، اجتماعی ، یادداشت ، تجارت ، سفر ، برنامه ، پروژه ، آموزش و ...

کارکرد:

1. 12 رکورد ، از جمله ضبط صدا و یادداشت.

2. به طور خودکار دکمه پنجره را پاک کنید.

3. به طور خودکار عملیات پرونده را ذخیره کنید.

4. به اشتراک گذاری متن.

5. تایپ و ضبط همزمان.

6. به طور خودکار سوابق قدیمی را بازنویسی کنید.

توابع نوار ابزار:

از چپ به راست به ترتیب دکمه های [ضبط] ، [توقف ضبط] ، [تکرار ضبط پخش] ، [پخش ضبط] و [مکث] را فشار دهید.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

پشتیبانی

وب سایت : https://goo.gl/t6Tn9X