عمارت اسباب بازی ساز

پازلی افسانه ای!

در یک عمارت ساخته شده از اتاقهایی که مانند قطعات پازل می چرخند ، بازیکن باید با جابجایی اتاق ها و استفاده از آنچه در داخل آنها است ، راهی برای خروج پیدا کند.

در حالی که بازیکن به کاوش در عمارت می پردازد ، وسایل مختلفی معرفی می شوند و معماها را پیچیده تر و چالش برانگیز تر می کنند.

در دنیای افسانه ای پر از اشیاء جادویی و داستان های شبح وار ، این بازیکن نقش یک دختر کوچک بی گناه ، آنه را می گیرد که به طور تصادفی در عمارت به دام افتاده است.

این بازی دارای 108 سطح است که به 4 موضوع (عمارت) تقسیم می شوند.

هر عمارت دارای زیرزمین است که آن می تواند از توانایی های ویژه خود مانند استفاده از تلفن همراه برای دور کردن وسایل نقلیه ، قرار دادن بمب و حرکت همه اتاق ها به طور همزمان استفاده کند.

-144 سطح پازل = 96 سطح داستان اصلی + 48 سطح توانایی ویژه

-4 تم های عمارت زیبا و موسیقی داستان داستانی کامل با دو پایان