اشیاء اضافی حذف کن!

آیا از اشیاء ناخواسته روی عکس های خود خسته شده اید؟ این برنامه را امتحان کنید و با چند مرحله ساده آن را حذف کنید. از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی و پردازش تصویر برای دریافت یک نتیجه خروجی فوق العاده استفاده می کند.

امکانات
• رفع جوش و لک
• پاک کردن خطوط/سیم ها
• از بین بردن خراش های عکس
• حذف هر چیزی که نمی خواهید در عکس های خود ببینید

حرفه ای
این نسخه PRO یک نسخه بدون آگهی است.