Star2Do Offline: To Do List | Star2Do Offline: To Do List

0 نظر
0.0
تعداد دانلود
7
بار
هزینه
اشتراکی
دسته بندی
حجم
40
MB
نسخه مجاز IOS
13
به بالا
نسخه
1.0.6
نسخه Native
نسخه pwa
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

توضیحات برنامه

Star2Do Lite یک برنامه لیست کارهای انجام شده است که اولویت بندی را در جلو و مرکز قرار می دهد.

آیا همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن دارید؟ Priority Star اینجاست تا با آسان کردن اولویت بندی موارد مهم، به شما در انجام کارهایتان کمک کند.

• وظایف به طور خودکار بر اساس اولویت مرتب می شوند.
• می توانید ترتیب کارها را با کشیدن و رها کردن تغییر دهید.
• می توانید لیست ها را بر اساس گروه ها سازماندهی کنید و آنها را با ایموجی ها سفارشی کنید.
• می توانید وظایف فرعی و یادداشت ها را به کارها اضافه کنید.
• پشتیبانی از حالت تاریک کامل.
• لیست ها را با شکلک ها سفارشی کنید.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز