ماتریس اعتباربخشی | Accreditation Matrix

ماتریس اعتباربخشی بیمارستان
0 نظر
0.0
تعداد دانلود
1
بار
هزینه
اشتراکی
دسته بندی
حجم
30
MB
نسخه مجاز IOS
4
به بالا
نسخه
4.0
نسخه Native
نسخه pwa

توضیح

ماتریس اعتباربخشی بیمارستان فیاض بخش با همت دفتر بهبود کیفیت این بیمارستان در جهت افزایش آگاهی تمامی پرسنل بیمارستان در خصوص سنجه های اعتباربخشی نسل چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران طراحی و اجرا شده است. امید است با مطالعه سنجه های دسته بندی شده اعتباربخشی گامی موثر در جهت بهبود کیفیت خدمات در سطح بیمارستان را شاهد باشیم.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

پشتیبانی

تلفن : 09127206877