Prince of Persia Escape

مراقب تله ها باش!

این بار شما می توانید در دنیایی جذاب در ایران باستان در نقش شاهزاده ایرانی با حرکات آکروباتیک از دست دشمنان و تله های مرگبار فرار کنید. شما این امکان را دارید تا دشمنانتان را نیز از بین ببرید. هدف اصلی شما در این بازی فرار کردن از دست نیروهای دشمن است. درواقع مهمترین چیز در این بازی درست مثل دیگر بازی های سبک Runner واکنش های لحظه ای و به موقع شما و تصمیم گیری های مناسب خواهد بود. روند یادگیری و انجام بازی بسیار آسان است اما این آسانی بدین معنی نیست که بازی راحت و بدون دردسر دنبال شود. شما در طول Prince of Persia: Escape 2 با چالش های زیادی همراه خواهید بود که اگر موفق به عبور از آن ها نباشید بدون شک بازنده خواهید بود. برای آشنایی با سبک و نوع طراحی های بازی توصیه می کنیم