.میرا از کابوس بیدا کن!

میرا را از طریق این سفر از معماهای شاد راهنمایی کنید تا به برادرش کیرا در خواب کمک کند.

Cubesc: Dream of Mira تجربه ای جدید از پازل مینیمالیستی جدید را ارائه می دهد که در یک فضای فوق العاده قرار گرفته است.

مسیرهای پنهان را برای بیدار کردن کیرا از کابوس های وی از طریق تکمیل معماها پیدا کنید.

یک تجربه بازی پازل مینیمالیستی کاملاً جدید است که به شکلی خارق العاده ساخته شده 

با تکمیل پازل ها، مسیرهای پنهانی بازی را پیدا کنید، ماجراجویی کنید و از تعاملات بین مکعب ها و شخصیت ها لذت ببرید و پویایی های در حال تغییر را کشف کنید