پیرمرد ماجراجو!

بازی درباره آشتی و امید

بازی Old man’s Journey یک اثر معمایی و ماجراجویی است که داستان آن در مورد زندگی، از دست دادن، آشتی و امید است ؛ دنیای این بازی سرشار از گرمای خاصی طراحی شده است و بازیکنان را در جایگاه مردی سالخوردهاست که خانه خود را  رها می کند تا سفر خود را آغاز کند، این بازی با روایت تصویری خود، بازیکن را با زندگی پیرمردی آشنا می کند که دنیای او آکنده از لحظات ارزشمند، رویا‌های از دست رفته و فراز و نشیب های مختلف است، شما سفر خود را در دنیای رنگارنگ این بازی، آغاز و معما‌های آن را حل می کنید! بازیکن در طول تجربه بازی  با دنیایی پر جنب ‌و ‌جوش مواجه می شوند و سراشیب زندگی را از دیدگاه مردی سالخورده رصد خواهند کرد ؛ بازی شما را به همدردی با این پیرمرد دعوت می کند و به شما اجازه می دهد که احساس پشیمانی، ناراحتی و حتی امید او را درک کنید!

اگر از علاقه مندان به بازیهای ماجراجویی و فکری هستید به هیچ وجه Old Man’s Journey را از دست ندهید!