با ارواح خانه بجنگ!

موجودی ترسناک بساز به جنگ تاریکی برو

زمانی که خانه سوت و کور است، وقتی که صدای زوزه‌ی شب در گوش درختان پیچیده و سیاهی سنگین شب اطراف خانه را فراگرفته، اشیا جان می‌گیرند و تبدیل به هیولاهایی غیر قابل کنترل می‌شوند و تنها راه نجات در این تاریکی محض مبارزه است!

Things that go bump بازی هیجان انگیزی است که در آن شبی مرموز را تجربه می‌کنید که اشیا زنده می‌شوند و شما باید با خلق موجودی ترسناک در این شب مرموز بجنگید. در بازی باید حواستان باشد که هیچ چیز بی حرکت نیست و حتی در و دیوار و کمدها هم یکدفعه جان میگیرند و به سراغتان می‌آیند.

امکانات و ویژگی‌ها Things that go bump:

• استفاده از اشیا موجود برای ساخت هیولای خود

• بازی کردن با دیگران و به چالش کشیدن آن‌ها

• اضافه کردن نیروهای متفاوت یه هیولای خود با استفاده از اشیا مختلف

• امکان بازی کردن گروهی حداکثر تا 4 نفر